Nautilus Hero Image
Nautilus Logo

İsale Hatlarında (>Ø250mm) Kaçak Tespiti için Yenilikçi ve Etkili Çözüm

Nautilus küresi, boru hattındaki engellere takılmadan, uygun maliyetle, uzun soluklu ve hatasız bir inceleme fırsatı sunar.

Zaman, Para ve Su Kaynaklarında Tasarruf için Doğru Çözüm

Nautilus Hero Image

Nautilus Akıllı Kaçak Tespit Sistemi Nedir?

Nautilus, boru hattına yerleştirilerek su hızına göre hat boyunca serbestçe ilerleyen küçük çaplı bir küreden oluşur. Boru hattında meydana gelen bir sızıntıdan veya bir anormallikten ortaya çıkan sesin belirli özellikleri vardır. Nautilus bu sesleri boru hattının içinden yakalayarak tespit eder.


Küre çıkarıldıktan sonra Aganova tarafından geliştirilen yazılım sayesinde matematiksel bir algoritma kullanılarak işlenen veriler, sızıntıların, hava ceplerinin ve karşılaşılan anormalliklerin tam yerini gösterir.


Kullanım Alanları

Sızıntı Tespiti: Sorun olduğu düşünülen hat boyunca sızıntı saptanır ve tam yeri raporlanır.


Şebeke İncelemesi: Boru hattının yenilenmesi konusunda karar vericilere gerekli değerlendirmeler sunulur.


Sızıntı Önleme: Periyodik incelemeler ile olası bir sızıntı hakkında NEMO Platformunda bilgi toplanır ve önleyici kararlar alınır.

Sistem Nasıl Çalışır?

Yerleştirme

Küre, bir yerleştirme sistemi ve bir basınç vanası kullanılarak boru hattına yerleştirilir. Bu sistemde yerleştirmenin yapılabilmesi için 100 veya 150 milimetrelik vanalar kullanılır. Sistem, küreyi boru hattının içine yerleştirmek ve yönlendirmenin başlamasını sağlamak için tasarlanmış bir dizi bileşenden oluşur.

Senkronizasyon ve geçiş dedektörü

Senkronizörler ve geçiş dedektörleri, incelenen boru hattı boyunca, vantuz, tahliye vb. erişilebilir noktalara yerleştirilir. Senkronizörler, sızıntıları, hava ceplerini ve anormallikleri konumlandırırken maksimum hassasiyeti tanımlamaya hizmet eder. Geçiş dedektörleri, kürenin boru hattının hangi bölümlerinden geçtiğini belirlemeye yarar ve yolculuğun programa uygun ilerlediğini doğrular.

Çıkış

Küre, inceleme hattının sonunda, mevcut bir vantuza yerleştirilen bir ağ ile yakalanır ve çıkarılır. Çıkarma sistemi çıkış noktasında boru hattının çapına göre uyarlanabilecek bir şekilde genişletilebilir ve değiştirilebilir bir yapıdadır. Bu sistem bir kamera ve kürenin gelişini gösteren bir uyarı sistemi ile donatılmıştır.

Sonuç

İncelemenin sonuçları ve tespit edilen hususlar kaçakları, hava ceplerini ve açıklanamayan anormallikleri belirtecek şekilde raporlanır. Nihai rapor kaçağın tam yeri, tespit edilen hususlar, ses dosyalarını ve gerekli diğer bilgi, gözlem ve önerileri içerir.

Nautilus Pipe Flow

SİSTEMİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Engellere Takılmayan Teknoloji

Hızlı

Nautilus sisteminde küre bir hat incelemesinde saatte yaklaşık 3 kilometreye ve bir uygulamada yaklaşık 35 kilometreye kadar inceleme yapabilir.

Verimli

Küre serbestçe hareket eder, tortu, kum, hız, gibi engellere takılmaz.

Hassas

Senkronizör kullanımı ile hata payı minimuma indirilir.

Etkili

Nautilius, akıllı küre saniyede 0,01 litrelik sızıntıları bile tespit edebilir.

Esnek

Nautilus, herhangi bir derinlikte her türlü malzemede ve boru hatlarında kullanılabilir.

Düşük Maliyetli

Nautilus, büyük çaplı hatlar için sektördeki en uygun maliyetli kaçak tespit sistemidir. İncelenen hat uzadıkça maliyet azalır.

Yazılım Hakkında

Nautilus Logo

Nemo Platformu sayesinde küre tarafından toplanan veriler analiz edilir ve raporlanır. Sızıntının tam yeri belirlenir. Sızıntı önleme ve boru hattının yenilenmesi süreci kolaylaşır.

Nemo Software Image
Dijital Platform
Nautilus ve Jabega ile gerçekleştirilen denetimlerin verilerine erişimi kolaylaştırır.
Önleyici Yöntem
İsale hatlarının izlenmesine ve ciddi anormalliklerin tahmin edilmesine olanak tanıyan önceki incelemelerin verilerini depolar.
Kampanya İzleme
Denetimin canlı olarak izlenmesine ayrıca nihai raporların hazırlanmasına ve alınmasına izin verir.
Karar Vermede Kolaylık
İsale hattının durumu hakkında bilgi vererek, karar verme sürecini hızlandırır.
Veri Analizi
Nautilus ile elde edilen verileri yorumlayarak basit ve anlaşılması kolay bir şekilde gösteren sistemlerdir.
Sızıntı Geçmişinin Analizi
İsale hattının düzenli olarak izlenmesine olanak sağlar.